Skip to main content
All CollectionsChannelsKlooker
Map producten naar Klooker categorieën
Map producten naar Klooker categorieën
Sam O'Neill avatar
Written by Sam O'Neill
Updated over a week ago

Waarom moet ik producten mappen?

Vaak hanteren publishers een andere categoriestructuur dan die van jouw webshop. In deze gevallen is het belangrijk dat je je producten indeelt in de categorieën van de publisher zodat deze juist getoond worden. 

Dit doe je in AdCurve met Ad Management.

Stappen om producten te mappen

1. Ga naar Ad Management

  • Kies Klooker uit het menu aan de linkerkant van het scherm (als Klooker al geselecteerd is, kan je deze stap overslaan)

  • Klik vervolgens op de Ad Management knop in het menu aan de bovenkant van het scherm

2. Selecteer producten

  • Gebruik het zoekveld om een specifieke groep producten te tonen. In dit zoek veld kun je gebruik maken van ID's, categorienamen en titels.

  • Maak vervolgens een subselectie door de checkboxes aan het begin van de regels te gebruiken of selecteer de hele groep door op 'SELECT ALL' te klikken.

3. Mappen

  • Klik nu op de knop met het 'map-icoontje'

  • Gebruik het zoekveld om de juiste categorie voor de groep producten te vinden

  • Klik op de juiste categorie om de groep producten te mappen naar de categorie van de publisher.

  • Filter nu op producten die nog geen 'publisher category' hebben om alleen de producten over te houden die nog niet gemapt zijn.

  • Selecteer nu weer de volgende groep producten en map deze naar een andere (of dezelfde) categorie.

  • Herhaal dit proces totdat het filter 'Publisher ategory is empty' geen producten meer weergeeft.

Did this answer your question?