Skip to main content
All CollectionsChannelsKlooker
Activeer de betaalmethode
Activeer de betaalmethode
Sam O'Neill avatar
Written by Sam O'Neill
Updated over a week ago

1. Login bij Magento

Log in bij Magento via http://uwdomein.com/admin
โ€‹

2. Ga naar de configuratie instellingen

Navigeer naar configuratie instellingen via 'System -> Configuration'

3. Activeer de juiste betaalmethode

  • Klik op 'Payment Methods' onderaan in het linkermenu

  • Selecteer de betaalmethode 'Check / Money Order'

  • Zet 'enabled' op 'Yes'

  • Klik op 'Save Config'

Did this answer your question?