Skip to main content
All CollectionsTechnical DocumentationMagento
Maak de API connectie (Magento users)
Maak de API connectie (Magento users)
Sam O'Neill avatar
Written by Sam O'Neill
Updated over a week ago

1. Log in bij Magento

Log in bij Magento via http://uwdomein.com/admin

2. Controleer of er al een Adcurve rol bestaat

Navigeer naar: System -> Web Services -> SOAP/XML-RPC - Roles

 • Als hier al een 'Adcurve' rol bestaat, ga dan verder met stap 5


3. Creëer een nieuwe rol

 • Klik op de 'Add New Role' knop

 • Vul in het volgende scherm een 'Role Name' (Adcurve) en je wachtwoord in. Klik vervolgens op 'Save Role'.

4. Wijzig de permissies van de rol

 • Klik in het linker menu op 'Role Resources' en wijzig de permissies volgens onderstaand schema

 • Klik op 'Save Role'

5. Creëer een gebruiker

 • Navigeer naar: System -> Web Services -> SOAP/XML-RPC - Users

 • Klik op de 'Add New User' knop

 • Vul alle velden in. Voor 'User Name', 'First Name' en 'Last Name' kun je 'api' gebruiken. Voor 'API Key' het liefst een sterk wachtwoord gebruiken.

 • Navigeer in het linker menu naar 'User Role'

 • Selecteer de Adcurve rol

 • Klik op 'Save User'

6. Wijzig de instellingen in AdCurve

 • Login bij AdCurve via beta.adcurve.com met de login gegevens die je hebt aangemaakt in het registratieproces.

 • Klik rechtsboven op je gebruikersnaam en vervolgens op 'Shop Settings'

 • Klik in het linker menu op 'Magento Connection'

 • Vul hier de gebruikersnaam (api) en de API key in van de user die je zojuist hebt aangemaakt in Magento

 • Kies de juiste 'Store View Name'.

 • Klik op 'Save' en vervolgens op 'Test Connection'

 • Als de melding 'Connection Successful' verschijnt is de connectie gemaakt.

Did this answer your question?